CyberVeilig

Cyberveiligheid of cybersecurity is het beschermen van computers, netwerken, servers, mobiele apparaten en gegevens tegen aanvallen, diefstal, schade of ongeautoriseerde toegang. Door de steeds groter wordende hoeveelheid privacygevoelige informatie die wordt opgeslagen en het toenemende aantal apparaten dat verbonden is met het internet, wordt het belang van cyberveiligheid steeds groter.

Om cyberveiligheid te waarborgen, worden verschillende methoden gebruikt, zoals encryptie, firewalls en antivirussoftware. Daarnaast worden er ook steeds meer trainingen gegeven aan medewerkers om ze bewust te maken van de gevaren van phishing en social engineering.

Cyberveiligheid is niet alleen belangrijk voor individuen, maar ook voor bedrijven, overheid en andere organisaties. Een datalek of hack kan niet alleen financiële gevolgen hebben, maar ook imagoschade veroorzaken.

Hoe veilig is jouw bedrijf? Doe de check!

Dutch